Lucrări în beton și demolări

Efectuarea oricărui tip de reparație capitală se începe cu lucrari in beton si demolari. În afară de aceasta, lucrările de demontare trebuie efectuate în cazurile, cînd în timpul reparației capitale este prevăzută replanificarea încăperii.

 

Necătînd la simplitatea la prima vedere, lucrările de demontare sunt unele dintre cele mai grele, responsabile și cu volum mare de muncă, care trebuie să fie îndeplinite în timpul reparație capitale. La toate acestea executarea lor necalificată poate nu numai să îngreuneze în mod semnificativ finisarea ulterioară, să extindă termenii și costul complet al lucrărilor a reparație capitală, dar și în unele cazuri creează o amenințare semnificativă pentru integritatea clădirii. Anume cu acest lucru sunt legate costurile destul de mari pentru lucrările de demontare.

Orice reparație este legată cu înlocuirea elementelor finisării interioare. Cu toate acestea finisarea veche trebuie să fie demontată.

Important!

Printre cele mai răspîndite tipuri de reparație pot fi numite: demontarea șapei, plăcii și tavanelor suspendate. De asemenea deseori apare necesitatea de a efectua demontarea ferestrelor și ușilor pentru înlocuirea lor ulterioară.

La replanificarea încăperii apare necesitatea de efectuare a lucrărilor de demontare mai grele. Inclusiv este necesar de a efectua demontarea pereților-despărțitori și a pereților. Înainte de demolarea pereților trebuie în mod obligatoriu să fie determinată funcția lor portantă. Pereții de rezistență nu ar fi bine de dărîmat deloc. În caz extrem trebuie să fie prevăzute măsuri pentru întărirea construcției.

De asemenea, întărirea peretelui trebuie să fie îndeplinită în cazurile, cînd în perete este făcut gol de ușă. Lucrările de demontare, legate de demontarea parțială sau completă al acoperirilor au cel mai ridicat preț. Pentru acest scop este necesar de a utiliza echipament special. La demontarea parțială al acoperirilor, de exemplu pentru instalarea scării, este necesar de a le întări cu ajutorul oțelelor U sau cu ajutorul grinzilor speciale.

Un răspuns