Statie epurare Aqua Clean CAP 1/4 LE=Q0.6mc/zi

1,00 MDL

Descriere

Statie de epurare аре uzate menajere, 1-4 locuitori echivalenti. aquaClean ® САР 4 este о statie de mici dimensiuni pentru epurarea apelor uzate menajere (casnice), destinata utilizarii Tn locuintele се nu sunt conectate la un sistem centralizat de canalizare. aquaClean ® САР 4 asigura epurarea apelor uzate menajere provenite de !а un numar maxim de 4 persoane, Tnregistrand un consum mediu total de ара de 6001/zi. Se pot prelua, ре termen scurt (1-3 zile), deЬitele de аре uzate produse de 8 locuitori echivalenti. Caracteristicile apelor epurate corespund cerintelor NTPA 011 :2002 aprobate prin HG 188/2002. DeЬitul mediu zilnic considerat este de 150 litri/persoana/zi